2017 Yılı Asya Bölgesi Abone İşleri Daire Başkanlığı İçmesuyu Ve Atıksu Yapım, Bakım Ve Onarım İşi Üsküdar, Ümraniye, Beykoz İlçeleri/İSTANBUL(2)

Sözleşme Tarihi: 14.03.2018 İşin Süresi : 1095 gün Miktarı ve Türü: 51.500 metre Atıksu Şebeke Hattı Yenilenmesi, 55.000 metre Ø200 mm MBB ile Parsel Bağlantısı Yapımı, 13.950 metre İçmesuyu Şebeke Hattı Yenilenmesi, 250.000 metre Şube Yolu Yapımı ve Onarımı, 4.750 adet Ana Musluk Tesis Edilmesi, 115.000 adet Eski Su Sayaçlarının Sökülüp Yenisinin Takılması. Yapılacağı Yer: Üsküdar,…

2017 Yılı Kadıköy Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Kadıköy, Ataşehir ve Adalar İlçeleri Atıksu Ve İçmesuyu Hatlarında Yapım, Bakım Ve Onarım İşi

Sözleşme tarihi : 05.10.2017 İşin Süresi : 3 yıl Bu iş kapsamında Kadıköy, Ataşehir ve Adalar İlçelerinde yaklaşık olarak; 30.000 mt kanalizasyon hattı 44.000 mt rabıt bağlantısı 5.000 mt içme suyu hattı 150.000 mt şube yolu yapımı 100.000 adet eski su sayacının yenisi ile değiştirilmesi Ve çeşitli alt yapı bakım ve onarım işleri yapılacaktır.

Borçka (Artvin) Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı

Sözleşme tarihi : 29/06/2017 İşin süresi : 3 yıl İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından ihalesi yapılan “Borçka (Artvin) Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı” işi kapsamında Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Ø200-800 mm 13710 m beton boru hat, 718 adet muayene bacası, 800 adet parsel bacası ve 2400 m parsel hattı ile Kanalizasyon…

Hicaz Demiryolu Amman Tren İstasyonu Yapı Restorasyonu, Yeni Müze İnşaatı

Hicaz Demiryolu Müzesi Müze ve Restorasyon Sözleşme tarihi: 20/06/2017 İşin süresi : 800 gün Sultan II.Abdülhamid Han döneminin en önemli projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu, 1900-1908 yılları arasında Şam ile Medine arasında inşa ettirilmiştir.Demiryolunun yapımına 1 Eylül 1900 tarihinde Şam ile Der’a arasında başlanmıştır.Şam’dan Medine’ye doğru inşaasına başlanan hat; 1903 yılında Amman’a, 1904’te Maan’a, 1…